ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ

Ανθρωπος

Είτε αφορά σε μεμονωμένα άτομα, είτε σε ομάδες, η υποστηρικτική παρέμβαση του Ιδρύματος κινείται κατά το δυνατόν πιο κοντά στην κάλυψη της πραγματικής ανάγκης και στην πλήρη επίλυση του προβλήματος, και όχι στην απλή επικουρική βοήθεια. Το Ίδρυμα Λίλιαν Βουδούρη έχει αναπτύξει πολύπλευρο έργο στον τομέα της πρόνοιας, ενισχύοντας προγράμματα φορέων για την ψυχική υγεία, την τρίτη ηλικία και το παιδί. 

(περισσότερα…)

ΓΙΑ ΤΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ

Άτομα με ειδικές ανάγκες

Ως ισότιμοι πολίτες, τα άτομα με ειδικές ανάγκες έχουν δικαίωμα στην αξιοπρέπεια στην ίση μεταχείριση, στην αυτόνομη διαβίωση και στην πλήρη συμμετοχή στην κοινωνία. Με πίστη σε αυτήν την αρχή, το Ίδρυμα Λίλιαν Βουδούρη έχει χρηματοδοτήσει πρωτοποριακά ερευνητικά προγράμματα στον τομέα της υποστηρικτικής τεχνολογίας, την αγορά ειδικών οχημάτων για τη μετακίνηση ατόμων με ειδικές ανάγκες, εκπαιδευτικά προγράμματα για παιδιά με νοητική υστέρηση ή άλλες ειδικές ανάγκες κ.ά. Η φιλοσοφία που διέπει τις αποφάσεις για δωρεές είναι προσανατολισμένη προς την κατεύθυνση των ολοκληρωμένων κινήσεων μακράς πνοής.

(περισσότερα…)

ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΧΝΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ

Τέχνη και Πολιτισμός

Το Ίδρυμα Λίλιαν Βουδούρη προάγει τα γράμματα και τις τέχνες. Σε αυτό το πλαίσιο, έχει χρηματοδοτήσει εκδηλώσεις και πρωτοβουλίες πολιτιστικών οργανισμών, στηρίζοντας τη μουσική και το θέατρο· έχει βοηθήσει ελληνικά μουσεία να αποκτήσουν πολύτιμα έργα τέχνης, και έχει αναλάβει δράση για τη δημιουργία βιβλιοθηκών, πολιτιστικών κέντρων και μουσείων.

(περισσότερα…)

ΓΙΑ ΤΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ

Γράμματα και Επιστήμη

Το Ίδρυμα Λίλιαν Βουδούρη στηρίζει το ερευνητικό και επιστημονικό έργο σε ένα ευρύ φάσμα τομέων. Το Ίδρυμα έχει οργανώσει συνέδρια και σεμινάρια, έχει υποστηρίξει την έκδοση βιβλίων, μονογραφιών και λευκωμάτων, και έχει χρηματοδοτήσει ανάλογες πρωτοβουλίες πολλών φορέων. Στηρίζουμε την επιστημονική έρευνα, μεταξύ άλλων στους τομείς της ιστορίας, της λογοτεχνίας, των πολιτικών επιστημών και του δικαίου. Το Ίδρυμα έχει επίσης αναλάβει πρωτοβουλίες στον τομέα της έρευνας και της ευαισθητοποίησης σε ζητήματα προστασίας του περιβάλλοντος.

(περισσότερα…)

ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ

Υγεία

Το Ίδρυμα Λίλιαν Βουδούρη, από την ίδρυσή του μέχρι σήμερα, επιδιώκει να συμβάλλει στη βελτίωση των υπηρεσιών υγείας που παρέχονται στους ανθρώπους που ζουν στην Ελλάδα. Πιστεύουμε πως είναι απαραίτητο το επιστημονικό και ερευνητικό δυναμικό να διαθέτει όλες τις προϋποθέσεις για απρόσκοπτη δημιουργική εργασία. Με αυτό το σκεπτικό, το Ίδρυμα έχει χρηματοδοτήσει νοσοκομειακά κέντρα και άλλα ιδρύματα για την αγορά διαγνωστικών μηχανημάτων και εξοπλισμού, τόσο στην πρωτεύουσα όσο και στην περιφέρεια, καθώς επίσης και ιατρικά ερευνητικά προγράμματα.

(περισσότερα…)

ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ

 

Κοινωνία – Ανθρωπος

Πάντα υπάρχουν ανάγκες που δεν καλύπτονται, πάντα υπάρχουν προβλήματα που χρονίζουν, πάντα υπάρχει περιθώριο προσφοράς. Το Ίδρυμα Λίλιαν Βουδούρη επεδίωξε, τα τελευταία 20 χρόνια λειτουργίας του, να στηρίξει προγράμματα και δράσεις που προάγουν την κοινωνική συνοχή. Επίσης συνέβαλλε στην ανάδειξη τόπων και έργων που έχουν μεγάλη πολιτισμική αξία, για τον ελληνισμό και παγκοσμίως, προσφέροντας δωρεές για την αναστήλωση ναών με ιστορική σημασία και για διάσωση της παράδοσης.

(περισσότερα…)

ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ

Υποτροφίες

Μέχρι σήμερα το Ίδρυμα Λίλιαν Βουδούρη έχει χορηγήσει περισσότερες από 600 υποτροφίες σε αριστούχους φοιτητές, διαθέτοντας πλέον των 3.700.000­ συνολικά. Το φάσμα της θεματολογίας είναι ευρύτατο και καλύπτει τομείς όπως οι Νομικές Επιστήμες (Εμπορικό Δίκαιο, Φιλοσοφία του Δικαίου, Δίκαιο M.M.E., Δίκαιο Περιβάλλοντος, Ιατρικό Δίκαιο), η Ιατρική, η Αρχιτεκτονική, η Συγκοινωνιολογία, η Λογοθεραπεία, η Ειδική Αγωγή, η Ψυχολογία, η Πληροφορική, η Οργάνωση και Διοίκηση Επιχειρήσεων, η Θεατρολογία, η Μουσική, οι Σπουδές Κινηματογράφου και Τηλεόρασης κ.λπ. 

Βεβαίως οι προϋποθέσεις για τη λήψη υποτροφιών από πτυχιούχους ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων της χώρας μας –αρίστους και με έφεση στη μόρφωση και την επαγγελματική πρόοδο, όπως προβλέπει η διαθήκη του Άρη Βουδούρη– είναι συγκεκριμένες και ακολουθείται αυστηρά η διαφανής και αξιοκρατική διαδικασία που ορίζει η προκήρυξη. Με αυτόν τον τρόπο διασφαλίζεται πλήρως το υψηλό επίπεδο των υποτρόφων και ολοκληρώνεται πάντα επιτυχώς η συνέχιση των σπουδών τους. Το 1999, οι υπότροφοι που έχουν επωφεληθεί από την εκπαιδευτική ευκαιρία που προσφέρει το Ίδρυμα συνέστησαν τον Σύλλογο Yποτρόφων. Στόχος του είναι η σύσφιξη των σχέσεων μεταξύ των μελών του, αλλά και του Ιδρύματος, καθώς και η ανάπτυξη δραστηριοτήτων επιστημονικού, επιμορφωτικού και κοινωνικού χαρακτήρα.

Πρόσκληση –  Εκδήλωση Ενδιαφέροντος – Παράταση Προθεσμίας Υποβολής Βιογραφικών

Το Ίδρυμα Λίλιαν Βουδούρη προκειμένου να στελεχώσει Ινστιτούτο Θεραπείας δια των Τεχνών ενδιαφέρεται για την πρόσληψη ενός Μουσικοθεραπευτή, Χοροθεραπευτή, Δραματοθεραπευτή και Θεραπευτή δια των Εικαστικών Τεχνών.

Οι Ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να έχουν Πτυχίο Ανωτέρας ή Ανώτατης Σχολής ή Σχολής Εξειδίκευσης στην Τέχνη τους και τίτλο Μεταπτυχιακών σπουδών στο σχετικό αντικείμενο.

Θα συνεκτιμηθεί η προϋπηρεσία.

Τα βιογραφικά σημειώματα θα πρέπει να αποσταλούν ηλεκτρονικά στην διεύθυνση lilian.voudouri@outlook.com έως και την 30/6/2017.

Αθήνα 22/05/2017

Προγραμματική σύμβαση Κοινωφελούς Ίδρυματος Λίλιαν Βουδούρη με τον Δήμο Αμαρουσίου

Προγραμματική σύμβαση υπέγραψε ο Δήμος Αμαρουσίου με το Κοινωφελές Ίδρυμα Λίλιαν Βουδούρη, με αντικείμενο την παραχώρηση κτιρίου για τη λειτουργία του «Ινστιτούτου Θεραπείας δια των Τεχνών Λίλιαν Βουδούρη».

Στην υπογραφή της προγραμματικής σύμβασης το Ίδρυμα εκπροσώπησε ο Πρόεδρος του Ιωάννης Παλαιοκρασσά, ενώ από μέρους του Δήμου παρόντες ήταν ο Δήμαρχος Αμαρουσίου Γιώργος Πατούλης, ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών Σπύρος Σταθούλης, ο Γενικός Γραμματέας του Δήμου Γιώργος Διδασκάλου και η νομική σύμβουλος του Δήμου Μαίρη Τζαγάκη.

Βάσει της σύμβασης, από μέρους του Δήμου Αμαρουσίου προβλέπεται η παραχώρηση του διατηρητέου κτιρίου επί των οδών Σουρή αρ. 4 και Πλαστήρα αρ. 29, ιδιοκτησίας του, που εξασφάλισε το 2016 με χρηματοδότηση από το Πράσινο Ταμείο. Από την πλευρά του το Κοινωφελές Ίδρυμα Λίλιαν Βουδούρη αναλαμβάνει την ανακατασκευή του κτιρίου, τη διάθεση του ειδικού προσωπικού και εξοπλισμού για τη λειτουργία του Ινστιτούτου.

Το Ίδρυμα ΛΙΛΙΑΝ ΒΟΥΔΟΥΡΗ επισφραγίζοντας την κοινωφελή του δράση ιδρύει Ινστιτούτο για την παροχή θεραπείας μέσω των τεχνών, με την ονομασία Ινστιτούτο Θεραπείας δια των Τεχνών «Λίλιαν Βουδούρη».

Το Ινστιτούτο προσφέρει μουσικοθεραπεία, δραματοθεραπεία, χοροθεραπεία και θεραπεία μέσω εικαστικών τεχνών σε άτομα με ειδικές ανάγκες. Στόχος του είναι η βελτίωση των δεξιοτήτων που επιτρέπουν την κοινωνική και εκπαιδευτική ένταξη των επωφελούμενων, ενώ παράλληλα βελτιώνουν το επίπεδο λειτουργικότητας και την ποιότητα της ζωής τους.

Για κάθε επωφελούμενο καταρτίζεται εξατομικευμένο πρόγραμμα από το εξειδικευμένο προσωπικό του Ινστιτούτου, σύμφωνα με στόχους που επαναξιολογούνται σε τακτά χρονικά διαστήματα. Οι επωφελούμενοι  κατατάσσονται είτε σε ατομικά προγράμματα είτε σε μικρές ομάδες, ανάλογα με τις ανάγκες τους. Επίσης, ενθαρρύνονται οι κοινοτικές δράσεις και οι δεσμοί συνεργασίας με άλλους φορείς όμορου ενδιαφέροντος.

Κύριο έργο του Ινστιτούτου είναι η παροχή υπηρεσιών θεραπείας μέσω των τεχνών σε ποικίλες ομάδες ανθρώπων. Σε αυτό το πλαίσιο απευθύνεται σε παιδιά και ενήλικες με νοητική υστέρηση, σύνδρομα και συναφείς διαταραχές, αναπτυξιακές διαταραχές και δυσκολίες επικοινωνίας. Το Ινστιτούτο ακολουθεί ευρωπαϊκές προδιαγραφές λειτουργίας και επίσημα ερευνητικά αποτελέσματα. Στελεχώνεται από διαπιστευμένους και έμπειρους θεραπευτές τέχνης. Αποτελεί μοντέλο διεθνούς πρωτοπορίας λόγω της συνύπαρξης και των τεσσάρων θεραπειών τέχνης και των μικτών συνεδριών με δύο ή περισσότερους θεραπευτές διαφορετικών πεδίων.

Εντυπωσιακός για άλλη μια φορά ο «Βαφτιστικός» στην Εθνική Λυρική Σκηνή στις 22 Οκτωβρίου

vaftistikos-elsΤην παράσταση του »Βαφτιστικού» απολαύσαμε το Σάββατο 22/10 στην Εθνική Λυρική Σκηνή και οι εντυπώσεις είναι μόνο θετικές. Τα σκηνικά, τα κουστούμια, η σκηνοθεσία και, το σημαντικότερο, οι ερμηνείες τραγουδιστών (μονωδών – χορωδών) και η απόδοση της ορχήστρας ήταν άκρως ικανοποιητικές.

Στο υπέροχο σκηνικό του Αντώνη Δαγκλίδη και κάτω από τις σκηνοθετικές οδηγίες του Σίμου Κακάλα οι πρωταγωνιστές και συμπρωταγωνιστές έδωσαν τον καλύτερό τους εαυτό. Εκκινώντας από την Αναστασία Χριστοφιλάκη και τον Νίκο Τσαούση, σημειώνουμε ότι μετέφεραν με άνεση και μπρίο τους χαρακτήρες της «μαγείρισσας» και του «Μαρτή» αντίστοιχα.

Ο »Βαφτιστικός» Τάσος Στέλλας ήταν εξαιρετικός και προσέφερε άφθονο γέλιο στο κοινό, αποδίδοντας τον ρόλο του με ακρίβεια και απαράμιλλη φυσικότητα.

Ο «Συνταγματάρχης» Κώστας Ρασιδάκης ήταν πειστικός τόσο στην πρόζα όσο και στο τραγούδι με φωνή δυνατή και καθαρή. Ο Σταμάτης Μπερής έπεισε στον ρόλο του «Ζαχαρούλη», του συζύγου-κουραμπιέ, τραγουδώντας άριστα τα φωνητικά μέρη, ίσως με μία μικρή ένσταση στα μέρη της πρόζας καθώς ορισμένα μέρη έτρεχαν πολύ γρήγορα ή δεν ακούγονταν.

Η Δέσποινα Σκαρλάτου κατάφερε να μεταδώσει την τσαχπινιά και την αφέλεια της «Κικής» με φωνή πλούσια και γεμάτη.

Οι βασικοί πρωταγωνιστές Τζίνα Πούλου («Βιβίκα») και Νίκος Στεφάνου («Χαρμίδης») υπήρξαν εξαιρετικοί και συνάμα απολαυστικοί. Τραγούδησαν τα ντουέτα τους με απόλυτη ευαισθησία και τον δέοντα σεβασμό στην παρτιτούρα και στην πρόζα, και χάρισαν στο κοινό απολαυστικές στιγμές. Ο «Χαρμίδης», αν και συγκρατημένος στην πρόζα του, φωνητικά υπήρξε ακριβής και λαμπερός. Η φωνή του ήταν καθαρή και περνούσε την ορχήστρα με άνεση.

Η «Βιβίκα» Τζίνα Πούλου αξίζει ξεχωριστή μνεία, καθώς αποτέλεσε την κορωνίδα της παράστασης. Η μεστή κρυστάλλινη φωνή της με το πλούσιο χρώμα της γέμιζε κυριολεκτικά το θέατρο. Άριστη υπήρξε και η πρόζα της, με φωνή πάντοτε σωστά τοποθετημένη και υποδειγματική άρθρωση.
Ιδιαίτερη αναφορά οφείλεται στη χορωδία, που απέδωσε ωραιότατα τα χορωδιακά μέρη, αλλά και στην ορχήστρα, η οποία, υπό την καθοδήγηση του έμπειρου μαέστρου Γιώργου Αραβίδη, ερμήνευσε τη μουσική του «Βαφτιστικού» ανάλαφρα, με μπρίο και με την αρμόζουσα ευαισθησία.

Σελίδα 1 από 1012345...10...Τελευταία »