Η ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΜΑΣ

Η Αποστολή του Ιδρύματος περιγράφεται στη διαθήκη του αείμνηστου Άρη Βουδούρη. Αποτελείται από δύο συγκεκριμένα προγράμματα:

  • Υποτροφιών σε αριστούχους αποφοίτους, που δεν έχουν τα αναγκαία μέσα για μεταπτυχιακές σπουδές

  • Μέριμνα για την υγεία των εργαζόμενων στον ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΤΥΠΟ.

Αλλά και την αναζήτηση ενός υψηλού κοινωνικού και ανθρωπιστικού στόχου είτε σε άτομα με ειδικές ανάγκες, είτε προς την κατεύθυνση της επιστημονικής έρευνας, είτε της προαγωγής των γραμμάτων και των τεχνών.

Το Δ.Σ. στην πράξη εφάρμοσε την τελευταία αυτή επιταγή χρηματοδοτώντας σημαντικά έργα και προς τις τρεις κατευθύνσεις. Χαρακτηριστικά παραδείγματα είναι η κατασκευή του κτιρίου Πόρτα Ανοιχτή της Εταιρείας Προστασίας Σπαστικών στην Αργυρούπολη και του κτιρίου Εργαστήρι Λίλιαν Βουδούρη στα Άνω Λιόσια στον τομέα των ατόμων με ειδικές ανάγκες, η χρηματοδότηση διαφόρων προγραμμάτων του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών και του Προγράμματος LEAD για το περιβάλλον στον τομέα της έρευνας, της Μουσικής Βιβλιοθήκης Λίλιαν Βουδούρη του Μεγάρου Μουσικής Αθηνών και του Μουσείου Αγίου Γεωργίου του Πατριαρχείου Αλεξανδρείας στο Κάϊρο στον τελευταίο τομέα.

Όμως από την εποχή σύνταξης της Διαθήκης οι αντικειμενικές συνθήκες που διέπουν τα οικονομικά του Ιδρύματος έχουν αλλάξει ριζικά. Ο ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ, η τότε «ναυαρχίδα του τύπου της δεξιάς» ήταν μια εφημερίδα με μεγάλη κυκλοφορία και σημαντική κερδοφορία. Αργότερα, με την επέλευση της κρίσης του τύπου άρχισε, όπως όλες οι εφημερίδες, να συσσωρεύει ζημίες. Το Δ.Σ. του Ιδρύματος έγκαιρα διέγνωσε το πρόβλημα και προχώρησε στην πώλησή του το καλοκαίρι του 2006, με σημαντικό τίμημα το οποίο μαζί με τις καταθέσεις που είχαν αφήσει οι Διαθέτες αποτελεί το κεφάλαιο του Ιδρύματος.

Μετά την πώληση του ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΤΥΠΟΥ το Δ.Σ. του Ιδρύματος Λίλιαν Βουδούρη αποφάσισε να προσαρμόσει τις χορηγίες του περίπου στο ύψος της ετήσιας απόδοσης αυτού του κεφαλαίου, το οποίο τοποθετείται κυρίως σε προθεσμιακές καταθέσεις ή ανάλογες επενδύσεις χαμηλού κινδύνου.

Μέσα στα στενά αυτά πλαίσια, το Ίδρυμα Λίλιαν Βουδούρη εξακολουθεί να εκπληρώνει την αποστολή του με σημαντική επιτυχία, αφ’ ενός συνεχίζοντας τη χορήγηση 25 περίπου υποτροφιών τον χρόνο για μεταπτυχιακές σπουδές (κυρίως στο εξωτερικό) και, αφ’ ετέρου συγκεντρώνοντας τις ενισχύσεις στον τομέα της κοινωνικής αντίληψης σε περιορισμένο αριθμό ιδρυμάτων ώστε να έχουν την μέγιστη δυνατή απόδοση και προβολή του Ιδρύματος. Το ύψος των ενισχύσεων που δίνονται στον πολιτιστικό τομέα είναι περιορισμένος, ενώ ο τομέας περίθαλψης των εργαζομένων, μετά την πώληση της εφημερίδας, έχει εκ των πραγμάτων ατονήσει.

Η αναζήτηση του υψηλού κοινωνικού και ανθρωπιστικού στόχου σε μια από τις τρεις κατευθύνσεις, που ορίζει η Διαθήκη, δεν έχει σταματήσει, αλλά με τις παρούσες συνθήκες της οικονομικής και κοινωνικής κρίσης που έπληξε την Πατρίδα μας, το Δ.Σ. αισθάνεται ότι το Ίδρυμα πρέπει να συγκεντρώσει τη χρηματοδότηση στην ανθρωπιστική βοήθεια και στήριξη των Ιδρυμάτων πρόνοιας για άτομα με ειδικές ανάγκες που έχομε ήδη ενισχύσει.