ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΑΡΧΕΙΟ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ  ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

 

Μπορείτε να κατεβάσετε το αρχείο με τα οικονομικά στοιχεία από εδώ.

<ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2015>