ΟΡΓΑΝΩΣΗ

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

Παναγιώτης Νικολάκης

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

Αμέρισσα Μητροπούλου

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

Μαρία Ζαϊμάκη

ΝΟΜΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Βάντα Αναστασάκη