ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ

 

ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΥΠΟΤΡΟΦΟΥΣ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ «ΛΙΛΙΑΝ ΒΟΥΔΟΥΡΗ» 

 

   Αγαπητοί Υπότροφοι,
 

   Το κοινωφελές Ίδρυμα Λίλιαν Βουδούρη, στα 25 χρόνια λειτουργίας του, έχει προσφέρει ένα σημαντικό και έργο στους τομείς της Εκπαίδευσης και της Επιστήμης, καθώς μέχρι σήμερα έχει χορηγήσει περισσότερες από 600 υποτροφίες σε αριστούχους φοιτητές, διαθέτοντας πλέον   των 3.700.000 €.

   Έχοντας τηρήσει αυστηρώς διαφανή και καθόλα αξιοκρατική διαδικασία επιλογής χορήγησης υποτροφιών, έχει διασφαλίσει πλήρως το υψηλό επίπεδο των υποτρόφων οι οποίοι το 1999 προέβησαν και στην ίδρυση του Συλλόγου Υποτρόφων.

   Σκοπός του Συλλόγου αυτού είναι η διατήρηση και σύσφιξη δεσμών μεταξύ των μελών του, αλλά και του ιδρύματος καθώς και η ανάπτυξη δραστηριοτήτων επιστημονικού, επιμορφωτικού και κοινωνικού χαρακτήρα. Δια μέσου του Συλλόγου, διευκολύνεται η προβολή και η προώθηση του έργου του Ιδρύματος και των Ιδρυτών  Άρη και της Λίλιαν Βουδούρη, ενώ η συνεργασία των μελών του μπορεί να οδηγήσει ουσιαστικά και αποτελεσματικά στην επίλυση ποικίλων προβλημάτων που αφορούν τους διάφορους επαγγελματικούς κλάδους των υποτρόφων.

   Ακόμα και σε αυτούς τους χαλεπούς καιρούς όπου οι αντοχές της ελληνικής οικονομίας και κοινωνίας δοκιμάζονται συνεχώς, η επιστημονική έρευνα, η προαγωγή των γραμμάτων και των τεχνών και η χορήγηση υποτροφιών εξακολουθούν να αποτελούν πρωταρχικό στόχο του Ιδρύματος Λίλιαν Βουδούρη το οποίο ανασυντάσσει διαρκώς τις δυνάμεις του προκειμένου να είναι σε θέση να υπηρετεί κατά τον καλύτερο τρόπο τους σκοπούς του.

   Έχοντας, λοιπόν, ανάγκη την ενεργή συμμετοχή και συνεργασία όλων των υποτρόφων που έχουν επωφεληθεί από την εκπαιδευτική ευκαιρία του Ιδρύματος, σας καλούμε να συμπληρώσετε στην συνημμένη φόρμα <ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ> τα στοιχεία σας προκειμένου  να επικαιροποιήσουμε το αρχείο Υποτρόφων και να μας γνωρίσετε εάν επιθυμείτε να συμμετέχετε στον Σύλλογο . Με αυτόν τον τρόπο θα διευκολυνθεί η επικοινωνία του Ιδρύματος με εσάς προκειμένου να ενεργοποιηθεί ο Σύλλογος Υποτρόφων και να προωθήσει τους σκοπούς και το έργο του.

.

Προσβλέποντας στην θετική σας απάντηση

Το Δ.Σ του Ιδρύματος ΛΙΛΙΑΝ ΒΟΥΔΟΥΡΗ