«

»

ΓΙΑ ΤΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ

Γράμματα και Επιστήμη

Το Ίδρυμα Λίλιαν Βουδούρη στηρίζει το ερευνητικό και επιστημονικό έργο σε ένα ευρύ φάσμα τομέων. Το Ίδρυμα έχει οργανώσει συνέδρια και σεμινάρια, έχει υποστηρίξει την έκδοση βιβλίων, μονογραφιών και λευκωμάτων, και έχει χρηματοδοτήσει ανάλογες πρωτοβουλίες πολλών φορέων. Στηρίζουμε την επιστημονική έρευνα, μεταξύ άλλων στους τομείς της ιστορίας, της λογοτεχνίας, των πολιτικών επιστημών και του δικαίου. Το Ίδρυμα έχει επίσης αναλάβει πρωτοβουλίες στον τομέα της έρευνας και της ευαισθητοποίησης σε ζητήματα προστασίας του περιβάλλοντος.

«ΑΙΕΝ ΑΡΙΣΤΕΥΕΙΝ»

Βραβεία σε πρωτεύσαντες εισαχθέντες σε ΑΕΙ

Όταν η απόδοση των αρίστων τείνει να αποσυνδεθεί από οποιαδήποτε διαδικασία πραγματικής ανταμοιβής, η συνέχιση της παράδοσης βράβευσης αποκτά ένα βαθύτερο νόημα και μεγαλύτερη σημασία. O συμβολισμός της βράβευσης των ικανών είναι εξίσου σημαντικός με τον συμβολισμό της αρωγής προς εκείνους που έχουν προβλήματα. Ειδικά στο επίπεδο της νεολαίας, αυτές οι αρχές αποκτούν παιδευτικό χαρακτήρα και η ευθύνη όλων μας είναι πολύ μεγαλύτερη.

Με αυτό το σκεπτικό, και με γνώμονα την έμπρακτη εκδήλωση ευαισθησίας, τον Μάιο του 1995 το Ίδρυμα Λίλιαν Βουδούρη αναγνώρισε την προσπάθεια και τον πολυετή αγώνα 85 νεαρών παιδιών που είχαν αριστεύσει κατά τις εισαγωγικές εξετάσεις στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα. Τα παιδιά παρέλαβαν τα βραβεία τους σε τελετή που διοργανώθηκε στο Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης. Το Ίδρυμα διέθεσε συνολικά για τον σκοπό αυτό 139.300­.

ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΑΘΗΝΩΝ

Ενίσχυση ερευνητικού έργου

Το Ίδρυμα Λίλιαν Βουδούρη ενίσχυσε 4 ερευνητικά προγράμματα τη διετία 1992-1993, διαθέτοντας 35.200­. Η έρευνα αφορούσε θέματα αρχαιομετρίας και διεξήχθη υπό την εποπτεία του κ. Π. Θεοχάρη της Ακαδημίας Αθηνών.

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΑΠΩΝ ΡΟΔΟΠΗΣ

Αγορά εξοπλισμού

Το 1994 και το 1997, το Ίδρυμα Λίλιαν Βουδούρη προσέφερε 2.400­ στο Δημοτικό Σχολείο Σαπών Ροδόπης προκειμένου να αποκτηθούν ηλεκτρονικοί υπολογιστές.

ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

Το Διεθνές Συνέδριο Ευρωπαϊκού Ιδιωτικού Δικαίου έλαβε χώρα το 1999 στην Αθήνα και το Ίδρυμα Λίλιαν Βουδούρη προσέφερε 12.000­ για τη διοργάνωσή του.

ΕΘΝΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΡΕΥΝΩΝ

Ενίσχυση επιστημονικού και ερευνητικού έργου

Το Ίδρυμα Λίλιαν Βουδούρη ενισχύει συστηματικά και επί σειρά ετών το έργο του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών. Το 1992, το Ίδρυμα Λίλιαν Βουδούρη χρηματοδότησε την έκδοση από το Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών μονογραφιών με θέμα τη Μακεδονία, προσφέροντας 41.000­.

Τη διετία 2008-2009, σε συνεργασία με το Κέντρο Ελληνικής και Ρωμαϊκής Αρχαιότητας του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών, το Ίδρυμα Λίλιαν Βουδούρη προσέφερε 30.000­ και συμμετείχε σε πρόγραμμα μετάκλησης ερευνητών, κυρίως Ελληνιστών, από το εξωτερικό στην Ελλάδα.

Το Ίδρυμα Λίλιαν Βουδούρη ενίσχυσε το πρόγραμμα του Ινστιτούτου Νεοελληνικών Ερευνών του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών τη διετία 2008-2009 προσφέροντας 50.000­. Στο πλαίσιο του προγράμματος αυτού, εκδόθηκαν 14 βιβλία.

Το Στ΄ Διεθνές Συνέδριο Ιστορίας με θέμα “The Enlightenment and Religion: The Orthodox World” διοργανώθηκε στην Αθήνα από το Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών, στις 3-5 Δεκεμβρίου 2009. Το Ίδρυμα Λίλιαν Βουδούρη προσέφερε 35.000­ για τη διοργάνωση του συνεδρίου, του οποίου τα πρακτικά βρίσκονται υπό έκδοση.

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Ανακαίνιση ακινήτου

Αποστολή του Ελληνικού Ιδρύματος Ευρωπαϊκής και Εξωτερικής Πολιτικής (ΕΛΙΑΜΕΠ) είναι να προσφέρει βήμα για δημόσιο και πολιτικό διάλογο σε θέματα ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης και διεθνών σχέσεων και να διεξάγει επιστημονικές έρευνες που συμβάλλουν σε μια πληρέστερη και τεκμηριωμένη γνώση του ευρωπαϊκού και διεθνούς περιβάλλοντος. Ξεκίνησε το 1988 από μια φιλόδοξη και τολμηρή για τα δεδομένα της εποχής πρωτοβουλία του καθηγητή κ. Θάνου Βερέμη.

Το 2003, το Ίδρυμα Λίλιαν Βουδούρη συνέβαλε με 10.000­ στην ανακαίνιση του ακινήτου που στεγάζει το Ελληνικό Ίδρυμα Ευρωπαϊκής και Εξωτερικής Πολιτικής.

ΕΛΕΝΗ ΚΟΥΚΟΥ

Ιστορική έρευνα για τον Ιωάννη Καποδίστρια

Το 1996, το Ίδρυμα Λίλιαν Βουδούρη ενίσχυσε με 3.000­ το ερευνητικό πρόγραμμα, υπό την καθηγήτρια του Πανεπιστημίου Αθηνών κα. Ελένη Κούκου, για τον Ιωάννη Καποδίστρια, καθώς επίσης και την έκδοση σχετικού βιβλίου.

ΙΔΡΥΜΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ

Δημιουργία έδρας Ελληνικών και Νοτιοανατολικών Ευρωπαϊκών Σπουδών στο Πανεπιστήμιο Tufts της Βοστώνης

Τον Σεπτέμβριο του 2001 εγκαινιάστηκε στο Πανεπιστήμιο Tufts της Βοστώνης έδρα Ελληνικών και Νοτιοανατολικών Ευρωπαϊκών Σπουδών, η οποία φέρει το όνομα του Κωνσταντίνου Καραμανλή.

Το Ίδρυμα Λίλιαν Βουδούρη συνέβαλε καθοριστικά στη δημιουργία της έδρας. Ήδη από τον Μάιο του 1996, το Ίδρυμα είχε χρηματοδοτήσει την πραγματοποίηση ενός συνεδρίου υψηλότατου πολιτικού και επιστημονικού επιπέδου με θέμα «Οι ελληνοτουρκικές σχέσεις και το μέλλον της Νοτιοανατολικής Ευρώπης» στο ίδιο πανεπιστήμιο. Την πρωτοβουλία και τη φροντίδα της οργάνωσης του Συνεδρίου, το οποίο αποτέλεσε και την αρχή για τη δημιουργία της έδρας, είχε το Ινστιτούτο Δημοκρατίας «Κωνσταντίνος Καραμανλής» και το συνέδριο έγινε με τη συνεργασία της κορυφαίας αμερικανικής σχολής Διεθνών Σχέσεων “Fletcher School of Law and Diplomacy” του Πανεπιστημίου Tufts της Bοστώνης.

Παρουσία του τότε Προέδρου της Δημοκρατίας κ. Kωστή Στεφανόπουλου, του τότε Προέδρου της N.Δ. κ. Kώστα Kαραμανλή, του τότε Αναπληρωτή Υπουργού Εξωτερικών κ. Γιώργου Παπανδρέου και του τότε Προέδρου του Ινστιτούτου Δημοκρατίας Κωνσταντίνο Καραμανλή κ. Γιάννη Βαρβιτσιώτη, μια πλειάδα διακεκριμένων ακαδημαϊκών, πολιτικών, διπλωματών, στρατιωτικών και δημοσιογράφων από τις ΗΠΑ και την Ελλάδα αντάλλαξαν απόψεις για το μέλλον της Νοτιοανατολικής Ευρώπης. Στο συνέδριο συμμετείχαν άνθρωποι που καθορίζουν την αμερικανική εξωτερική πολιτική και χαρακτηρίστηκε ως ένα σημαντικό βήμα εδραίωσης της ελληνοαμερικανικής συνεργασίας σε πολιτικό και ακαδημαϊκό επίπεδο.

Για τον σκοπό της δημιουργίας της έδρας Ελληνικών και Νοτιοανατολικών Ευρωπαϊκών Σπουδών στο Πανεπιστήμιο Tufts της Βοστώνης, το Ίδρυμα Λίλιαν Βουδούρη διέθεσε συνολικά 345.000­.

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΣΑΡΑΚΑΤΣΑΝΑΙΩΝ

Πρώτο Συνέδριο Σαρακατσάνων Ελλάδος

Το Ίδρυμα Λίλιαν Βουδούρη προσέφερε 17.600­ για την έκδοση των πρακτικών του Πρώτου Συνεδρίου Σαρακατσάνων Ελλάδος και Διασποράς, με κεντρικό θέμα «Σαρακατσαναίοι: Η προσφορά τους στη συνέχεια του Ελληνισμού», το οποίο πραγματοποιήθηκε τον Μάρτιο του 1996 στο Πολεμικό Μουσείο Αθηνών.

ΙΔΡΥΜΑ ΜΠΟΔΟΣΑΚΗ

Συνέδριο Ευρωπαϊκού Κέντρου Ιδρυμάτων

Το Ίδρυμα Λίλιαν Βουδούρη προσέφερε 24.500­ για τη συνδιοργάνωση συνεδρίου του Ευρωπαϊκού Κέντρου Ιδρυμάτων (Αθήνα, 30 Μαΐου – 1 Ιουνίου 2004).

ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ

Συνέδριο

Τον Οκτώβριο του 1999, το Ίδρυμα Λίλιαν Βουδούρη προσέφερε 3.000­ στο Κέντρο Μελέτης και Έρευνας Ελληνικού Θεάτρου, για τη διοργάνωση συνεδρίου. Το συνέδριο πραγματοποιήθηκε το 2000 στην Αθήνα και είχε ως αντικείμενο το θέατρο του απόδημου ελληνισμού.

ΛΥΚΕΙΟ ΜΑΚΡΥΧΩΡΙΟΥ

Αγορά φωτοτυπικού μηχανήματος

Το Ίδρυμα Λίλιαν Βουδούρη δώρισε φωτοτυπικό μηχάνημα αξίας 5.200­ στο Λύκειο Μακρυχωρίου, το λύκειο του οποίου οι μαθητές σκοτώθηκαν στο τραγικό δυστύχημα των Τεμπών στις 13 Απριλίου 2003.

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Έκδοση του βιβλίου «Ώρα Απιέναι» Κ. Μπέη

Το Ίδρυμα Λίλιαν Βουδούρη στήριξε οικονομικά τη μετάφραση και την εκτύπωση του τετράγλωσσου βιβλίου του καθηγητή κ. Κ. Μπέη «Ώρα Απιέναι», καθώς επίσης και την παρουσίασή του στη Διεθνή Έκθεση Βιβλίου της Φρανκφούρτης, προσφέροντας 14.700­.

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ

Συνέδριο του Τμήματος Βυζαντινών και Νεοελληνικών Σπουδών

Το Ίδρυμα Λίλιαν Βουδούρη προσέφερε 9.400­ για την έκδοση των πρακτικών συνεδρίου του Τμήματος Βυζαντινών και Νεοελληνικών Σπουδών τού Πανεπιστημίου Κύπρου, το 2001.

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΟ ΙΔΡΥΜΑ FULBRIGHT

Ετήσια παροχή υποτροφιών 1998-2009

Το Ίδρυμα Λίλιαν Βουδούρη συνεργάστηκε με το Ίδρυμα Fulbright Ελλάδος επί 11 χρόνια. Η συνεργασία αφορούσε στην ετήσια παροχή υποτροφιών σε καθηγητές, φοιτητές και ερευνητές πανεπιστημίων των ΗΠΑ για Ελληνιστικές σπουδές και έρευνα στην Ελλάδα, σε τομείς όπως η Ελληνική Ιστορία, η Ελληνική Γλώσσα και ο Ελληνικός Πολιτισμός. Το συνολικό ποσό που διατέθηκε για αυτές τις υποτροφίες ανήλθε στα 462.000­. Στο πρόγραμμα συμμετείχαν 30 ερευνητές και διήρκεσε από το 1998 έως το 2009.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ

Περιοδικό «Διοτίμα»

Το 2004, το Ίδρυμα Λίλιαν Βουδούρη προσέφερε 4.000­ στην Ελληνική Εταιρεία Φιλοσοφικών Μελετών για την έκδοση του Περιοδικού «Διοτίμα».