«

»

Προγραμματική σύμβαση Κοινωφελούς Ίδρυματος Λίλιαν Βουδούρη με τον Δήμο Αμαρουσίου

Προγραμματική σύμβαση υπέγραψε ο Δήμος Αμαρουσίου με το Κοινωφελές Ίδρυμα Λίλιαν Βουδούρη, με αντικείμενο την παραχώρηση κτιρίου για τη λειτουργία του «Ινστιτούτου Θεραπείας δια των Τεχνών Λίλιαν Βουδούρη».

Στην υπογραφή της προγραμματικής σύμβασης το Ίδρυμα εκπροσώπησε ο Πρόεδρος του Ιωάννης Παλαιοκρασσάς, ενώ από μέρους του Δήμου παρόντες ήταν ο Δήμαρχος Αμαρουσίου Γιώργος Πατούλης, ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών Σπύρος Σταθούλης, ο Γενικός Γραμματέας του Δήμου Γιώργος Διδασκάλου και η νομική σύμβουλος του Δήμου Μαίρη Τζαγάκη.

Βάσει της σύμβασης, από μέρους του Δήμου Αμαρουσίου προβλέπεται η παραχώρηση του διατηρητέου κτιρίου επί των οδών Σουρή αρ. 4 και Πλαστήρα αρ. 29, ιδιοκτησίας του, που εξασφάλισε το 2016 με χρηματοδότηση από το Πράσινο Ταμείο. Από την πλευρά του το Κοινωφελές Ίδρυμα Λίλιαν Βουδούρη αναλαμβάνει την ανακατασκευή του κτιρίου, τη διάθεση του ειδικού προσωπικού και εξοπλισμού για τη λειτουργία του Ινστιτούτου.

 

Το Ίδρυμα ΛΙΛΙΑΝ ΒΟΥΔΟΥΡΗ επισφραγίζοντας την κοινωφελή του δράση ιδρύει Ινστιτούτο για την παροχή θεραπείας μέσω των τεχνών, με την ονομασία Ινστιτούτο Θεραπείας δια των Τεχνών «Λίλιαν Βουδούρη».

Το Ινστιτούτο θα προσφέρει μουσικοθεραπεία, δραματοθεραπεία, χοροθεραπεία και θεραπεία μέσω εικαστικών τεχνών σε άτομα με ειδικές ανάγκες. Στόχος του είναι η βελτίωση των δεξιοτήτων που επιτρέπουν την κοινωνική και εκπαιδευτική ένταξη των επωφελούμενων, ενώ παράλληλα βελτιώνουν το επίπεδο λειτουργικότητας και την ποιότητα της ζωής τους.

Για κάθε επωφελούμενο θα καταρτίζεται εξατομικευμένο πρόγραμμα από το εξειδικευμένο προσωπικό του Ινστιτούτου, σύμφωνα με στόχους που θα επαναξιολογούνται σε τακτά χρονικά διαστήματα. Οι επωφελούμενοι  θα κατατάσσονται είτε σε ατομικά προγράμματα είτε σε μικρές ομάδες, ανάλογα με τις ανάγκες τους. Επίσης, θα ενθαρρύνονται οι κοινοτικές δράσεις και οι δεσμοί συνεργασίας με άλλους φορείς όμορου ενδιαφέροντος.

Κύριο έργο του Ινστιτούτου θα είναι η παροχή υπηρεσιών θεραπείας μέσω των τεχνών σε ποικίλες ομάδες ανθρώπων. Σε αυτό το πλαίσιο θα απευθύνεται σε παιδιά και ενήλικες με νοητική υστέρηση, σύνδρομα και συναφείς διαταραχές, αναπτυξιακές διαταραχές και δυσκολίες επικοινωνίας. Το Ινστιτούτο θα ακολουθεί ευρωπαϊκές προδιαγραφές λειτουργίας και επίσημα ερευνητικά αποτελέσματα. Θα στελεχωθεί από διαπιστευμένους και έμπειρους θεραπευτές τέχνης.