«

»

Ίδρυση και λειτουργία Ινστιτούτου Θεραπείας δια των τεχνών «Λίλιαν Βουδούρη»

Το Ίδρυμα Λίλιαν Βουδούρη, επισφραγίζοντας την κοινωφελή του δράση αποφάσισε την ίδρυση και λειτουργία Ινστιτούτου για την παροχή θεραπείας μέσω των τεχνών, με την ονομασία Ινστιτούτο Θεραπείας δια των Τεχνών «Λίλιαν Βουδούρη».

Tο Ινστιτούτο θα προσφέρει μουσικοθεραπεία, δραματοθεραπεία, χοροθεραπεία και θεραπεία μέσω εικαστικών τεχνών σε άτομα με ειδικές ανάγκες. Οι υπηρεσίες του θα απευθύνονται σε παιδιά και ενήλικες με νοητική υστέρηση, σύνδρομα και συναφείς διαταραχές, αναπτυξιακές διαταραχές και δυσκολίες επικοινωνίας.

Ο Δήμος Αμαρουσίου, υποστηρίζοντας το όραμα του Ιδρύματος Λίλιαν Βουδούρη, ανέλαβε υπό την αιγίδα του το υπό ίδρυση Ινστιτούτο και παραχώρησε κτίριο για την στέγαση της λειτουργίας του. Η συνεργασία του Ιδρύματος με τον Δήμο επισφραγίστηκε με την υπογραφή προγραμματικής σύμβασης με αντικείμενο την παραχώρηση του κτιρίου. Μετά την ολοκλήρωση όλων των απαιτούμενων διαδικασιών, το διατηρητέο κτίριο του Δήμου Αμαρουσίου της οδού Πλαστήρα παραδόθηκε στο Ίδρυμα Λίλιαν Βουδούρη και οι εργασίες για την διαμόρφωσή του έχουν ξεκινήσει.

Το Κοινωφελές Ίδρυμα Ιωάννη Σ. Λάτση στήριξε το εγχείρημα, με τη διάθεση επιτελείου μηχανικών για την τεχνική υποστήριξη στα κτιριακά ζητήματα του Ινστιτούτου. Οι μηχανικοί συμβάλλουν ουσιαστικά σε όλες τις απαραίτητες διαδικασίες για την ανακαίνιση και διαμόρφωση του κτιρίου που παραχωρήθηκε από τον Δήμο Αμαρουσίου.

Στο πλαίσιο της προετοιμασίας ίδρυσης και λειτουργίας του Ινστιτούτου, Το Ίδρυμα Λίλιαν Βουδούρη προσέλαβε ως ειδικό επιστημονικό συνεργάτη την Μαρία Φρουδάκη, μουσικοθεραπεύτρια, εκπαιδευθείσα στο Nordoff-Robbins Music Therapy Centre του Λονδίνου. Η εμπειρία της στην Ελλάδα περιλαμβάνει μία μεγάλη παλέτα θεραπευτικών, καλλιτεχνικών και εκπαιδευτικών δράσεων σε Ιδρύματα, νοσοκομεία, χώρους ειδικής αγωγής και Πανεπιστήμια.