«

Πίνακας Υποτρόφων Ιδρύματος Λίλιαν Βουδούρη για το ακαδημαϊκό έτος 2018 – 2019

Το Ίδρυμα «ΛΙΛΙΑΝ ΒΟΥΔΟΥΡΗ» ανακοινώνει τους υποτρόφους του, μεταπτυχιακών σπουδών στο εξωτερικό και εσωτερικό, για το Ακαδημαϊκό έτος  2018-2019.

Δείτε εδώ το έγγραφο με τους επιτυχόντες υποψηφίους.

Όλοι οι Υπότροφοι πρέπει  μέχρι τις 17 Σεπτεμβρίου 2018  να  καταθέσουν στο Ίδρυμα Υπεύθυνη Δήλωση (είτε ηλεκτρονικά είτε ταχυδρομικά) με την οποία πιστοποιούν ότι αποδέχονται την υποτροφία του Ιδρύματος «ΛΙΛΙΑΝ ΒΟΥΔΟΥΡΗ» και ότι δεν λαμβάνουν και δεν θα λάβουν υποτροφία από άλλο φορέα για το Ακαδημαϊκό έτος  2018–2019.

ΠΡΟΣΟΧΗ : Η  Γραμματεία του Ιδρύματος θα είναι κλειστή   από την 1η έως και την 24η Αυγούστου 2018