«

»

Προκήρυξη για τη στελέχωση του Ινστιτούτου Θεραπείας δια των Τεχνών «Λίλιαν Βουδούρη»

Το Ίδρυμα Λίλιαν Βουδούρη προχωρά στην προκήρυξη τεσσάρων (4) θέσεων επιστημονικού προσωπικού και μίας (1) θέσεως γραμματειακής υποστήριξης για τη στελέχωση του Ινστιτούτου Θεραπείας δια των Τεχνών «Λίλιαν Βουδούρη».

Συγκεκριμένα, η προκήρυξη αφορά στην πλήρωση των παρακάτω θέσεων

  • Μουσικοθεραπευτή
  • Χοροθεραπευτή
  • Εικαστικού θεραπευτή
  • Δραματοθεραπευτή

Οι υποψήφιοι πρέπει να διαθέτουν τίτλο μεταπτυχιακών σπουδών στο σχετικό αντικείμενο, καθώς και πτυχίο ανωτάτης ή ανωτέρας σχολής ή σχολής εξειδίκευσης στην ανά περίσταση τέχνη. Η προϋπηρεσία των υποψηφίων θα συνεκτιμηθεί.

Για την κάλυψη της γραμματειακής υποστήριξης του Ινστιτούτου, οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ανώτατες σπουδές, άριστη γνώση Αγγλικών και Η/Υ, καθώς και εμπειρία σε διαχείριση και ανάπτυξη μονάδων κοινωνικής πρόνοιας.

Τα βιογραφικά σημειώματα θα πρέπει να αποσταλούν ηλεκτρονικά στην διεύθυνση lilian.voudouri@outlook.com μέχρι τις 24 Αυγούστου 2018.

Η πρόσκληση απευθύνεται μόνο σε όσους δεν είχαν υποβάλει βιογραφικά σημειώματα στην προηγούμενη πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος.