Αρχείο κατηγορίας: ΤΑ ΝΕΑ ΜΑΣ

Πίνακας Υποτρόφων Ιδρύματος Λίλιαν Βουδούρη για το ακαδημαϊκό έτος 2018 – 2019

Το Ίδρυμα «ΛΙΛΙΑΝ ΒΟΥΔΟΥΡΗ» ανακοινώνει τους υποτρόφους του, μεταπτυχιακών σπουδών στο εξωτερικό και εσωτερικό, για το Ακαδημαϊκό έτος  2018-2019. Δείτε εδώ το έγγραφο με τους επιτυχόντες υποψηφίους. Όλοι οι Υπότροφοι πρέπει  μέχρι τις 17 Σεπτεμβρίου 2018  να  καταθέσουν στο Ίδρυμα Υπεύθυνη Δήλωση (είτε ηλεκτρονικά είτε ταχυδρομικά) με την οποία πιστοποιούν ότι αποδέχονται την υποτροφία του …

Συνέχεια ανάγνωσης »

Προκήρυξη για τη στελέχωση του Ινστιτούτου Θεραπείας δια των Τεχνών «Λίλιαν Βουδούρη»

Το Ίδρυμα Λίλιαν Βουδούρη προχωρά στην προκήρυξη τεσσάρων (4) θέσεων επιστημονικού προσωπικού και μίας (1) θέσεως γραμματειακής υποστήριξης για τη στελέχωση του Ινστιτούτου Θεραπείας δια των Τεχνών «Λίλιαν Βουδούρη». Συγκεκριμένα, η προκήρυξη αφορά στην πλήρωση των παρακάτω θέσεων Μουσικοθεραπευτή Χοροθεραπευτή Εικαστικού θεραπευτή Δραματοθεραπευτή Οι υποψήφιοι πρέπει να διαθέτουν τίτλο μεταπτυχιακών σπουδών στο σχετικό αντικείμενο, καθώς …

Συνέχεια ανάγνωσης »

Ίδρυση και λειτουργία Ινστιτούτου Θεραπείας δια των τεχνών «Λίλιαν Βουδούρη»

Το Ίδρυμα Λίλιαν Βουδούρη, επισφραγίζοντας την κοινωφελή του δράση αποφάσισε την ίδρυση και λειτουργία Ινστιτούτου για την παροχή θεραπείας μέσω των τεχνών, με την ονομασία Ινστιτούτο Θεραπείας δια των Τεχνών «Λίλιαν Βουδούρη». Tο Ινστιτούτο θα προσφέρει μουσικοθεραπεία, δραματοθεραπεία, χοροθεραπεία και θεραπεία μέσω εικαστικών τεχνών σε άτομα με ειδικές ανάγκες. Οι υπηρεσίες του θα απευθύνονται σε …

Συνέχεια ανάγνωσης »