ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ

Ανθρωπος

Είτε αφορά σε μεμονωμένα άτομα, είτε σε ομάδες, η υποστηρικτική παρέμβαση του Ιδρύματος κινείται κατά το δυνατόν πιο κοντά στην κάλυψη της πραγματικής ανάγκης και στην πλήρη επίλυση του προβλήματος, και όχι στην απλή επικουρική βοήθεια. Το Ίδρυμα Λίλιαν Βουδούρη έχει αναπτύξει πολύπλευρο έργο στον τομέα της πρόνοιας, ενισχύοντας προγράμματα φορέων για την ψυχική υγεία, την τρίτη ηλικία και το παιδί. 

(περισσότερα…)

ΓΙΑ ΤΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ

Άτομα με ειδικές ανάγκες

Ως ισότιμοι πολίτες, τα άτομα με ειδικές ανάγκες έχουν δικαίωμα στην αξιοπρέπεια στην ίση μεταχείριση, στην αυτόνομη διαβίωση και στην πλήρη συμμετοχή στην κοινωνία. Με πίστη σε αυτήν την αρχή, το Ίδρυμα Λίλιαν Βουδούρη έχει χρηματοδοτήσει πρωτοποριακά ερευνητικά προγράμματα στον τομέα της υποστηρικτικής τεχνολογίας, την αγορά ειδικών οχημάτων για τη μετακίνηση ατόμων με ειδικές ανάγκες, εκπαιδευτικά προγράμματα για παιδιά με νοητική υστέρηση ή άλλες ειδικές ανάγκες κ.ά. Η φιλοσοφία που διέπει τις αποφάσεις για δωρεές είναι προσανατολισμένη προς την κατεύθυνση των ολοκληρωμένων κινήσεων μακράς πνοής.

(περισσότερα…)

ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΧΝΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ

Τέχνη και Πολιτισμός

Το Ίδρυμα Λίλιαν Βουδούρη προάγει τα γράμματα και τις τέχνες. Σε αυτό το πλαίσιο, έχει χρηματοδοτήσει εκδηλώσεις και πρωτοβουλίες πολιτιστικών οργανισμών, στηρίζοντας τη μουσική και το θέατρο· έχει βοηθήσει ελληνικά μουσεία να αποκτήσουν πολύτιμα έργα τέχνης, και έχει αναλάβει δράση για τη δημιουργία βιβλιοθηκών, πολιτιστικών κέντρων και μουσείων.

(περισσότερα…)

ΓΙΑ ΤΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ

Γράμματα και Επιστήμη

Το Ίδρυμα Λίλιαν Βουδούρη στηρίζει το ερευνητικό και επιστημονικό έργο σε ένα ευρύ φάσμα τομέων. Το Ίδρυμα έχει οργανώσει συνέδρια και σεμινάρια, έχει υποστηρίξει την έκδοση βιβλίων, μονογραφιών και λευκωμάτων, και έχει χρηματοδοτήσει ανάλογες πρωτοβουλίες πολλών φορέων. Στηρίζουμε την επιστημονική έρευνα, μεταξύ άλλων στους τομείς της ιστορίας, της λογοτεχνίας, των πολιτικών επιστημών και του δικαίου. Το Ίδρυμα έχει επίσης αναλάβει πρωτοβουλίες στον τομέα της έρευνας και της ευαισθητοποίησης σε ζητήματα προστασίας του περιβάλλοντος.

(περισσότερα…)

ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ

Υγεία

Το Ίδρυμα Λίλιαν Βουδούρη, από την ίδρυσή του μέχρι σήμερα, επιδιώκει να συμβάλλει στη βελτίωση των υπηρεσιών υγείας που παρέχονται στους ανθρώπους που ζουν στην Ελλάδα. Πιστεύουμε πως είναι απαραίτητο το επιστημονικό και ερευνητικό δυναμικό να διαθέτει όλες τις προϋποθέσεις για απρόσκοπτη δημιουργική εργασία. Με αυτό το σκεπτικό, το Ίδρυμα έχει χρηματοδοτήσει νοσοκομειακά κέντρα και άλλα ιδρύματα για την αγορά διαγνωστικών μηχανημάτων και εξοπλισμού, τόσο στην πρωτεύουσα όσο και στην περιφέρεια, καθώς επίσης και ιατρικά ερευνητικά προγράμματα.

(περισσότερα…)

ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ

 

Κοινωνία – Ανθρωπος

Πάντα υπάρχουν ανάγκες που δεν καλύπτονται, πάντα υπάρχουν προβλήματα που χρονίζουν, πάντα υπάρχει περιθώριο προσφοράς. Το Ίδρυμα Λίλιαν Βουδούρη επεδίωξε, τα τελευταία 20 χρόνια λειτουργίας του, να στηρίξει προγράμματα και δράσεις που προάγουν την κοινωνική συνοχή. Επίσης συνέβαλλε στην ανάδειξη τόπων και έργων που έχουν μεγάλη πολιτισμική αξία, για τον ελληνισμό και παγκοσμίως, προσφέροντας δωρεές για την αναστήλωση ναών με ιστορική σημασία και για διάσωση της παράδοσης.

(περισσότερα…)

ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ

Υποτροφίες

Μέχρι σήμερα το Ίδρυμα Λίλιαν Βουδούρη έχει χορηγήσει περισσότερες από 600 υποτροφίες σε αριστούχους φοιτητές, διαθέτοντας πλέον των 3.700.000­ συνολικά. Το φάσμα της θεματολογίας είναι ευρύτατο και καλύπτει τομείς όπως οι Νομικές Επιστήμες (Εμπορικό Δίκαιο, Φιλοσοφία του Δικαίου, Δίκαιο M.M.E., Δίκαιο Περιβάλλοντος, Ιατρικό Δίκαιο), η Ιατρική, η Αρχιτεκτονική, η Συγκοινωνιολογία, η Λογοθεραπεία, η Ειδική Αγωγή, η Ψυχολογία, η Πληροφορική, η Οργάνωση και Διοίκηση Επιχειρήσεων, η Θεατρολογία, η Μουσική, οι Σπουδές Κινηματογράφου και Τηλεόρασης κ.λπ. 

Βεβαίως οι προϋποθέσεις για τη λήψη υποτροφιών από πτυχιούχους ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων της χώρας μας –αρίστους και με έφεση στη μόρφωση και την επαγγελματική πρόοδο, όπως προβλέπει η διαθήκη του Άρη Βουδούρη– είναι συγκεκριμένες και ακολουθείται αυστηρά η διαφανής και αξιοκρατική διαδικασία που ορίζει η προκήρυξη. Με αυτόν τον τρόπο διασφαλίζεται πλήρως το υψηλό επίπεδο των υποτρόφων και ολοκληρώνεται πάντα επιτυχώς η συνέχιση των σπουδών τους. Το 1999, οι υπότροφοι που έχουν επωφεληθεί από την εκπαιδευτική ευκαιρία που προσφέρει το Ίδρυμα συνέστησαν τον Σύλλογο Yποτρόφων. Στόχος του είναι η σύσφιξη των σχέσεων μεταξύ των μελών του, αλλά και του Ιδρύματος, καθώς και η ανάπτυξη δραστηριοτήτων επιστημονικού, επιμορφωτικού και κοινωνικού χαρακτήρα.

ΔΗΜΟΣ ΣΙΑΤΙΣΤΑΣ. ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΝ ΓΕΝΕΤΕΙΡΑ ΤΟΥ ΑΡΗ ΒΟΥΔΟΥΡΗ.

Σιάτιστα Πολιτιστικό Κέντρο 1

Σιάτιστα Πολιτιστικό Κέντρο 1

Με την ευκαιρία της συμπλήρωσης δέκα χρόνων από τον θάνατο του Αρη Βουδούρη, το Δ.Σ. του Ιδρύματος αποφάσισε να αναλάβει την υλοποίηση ενός σημαντικού έργου στη γενέτειρά του, τη Σιάτιστα, ως ελάχιστο φόρο τιμής στη μνήμη του. Σε συνεργασία με τον Δήμο Σιάτιστας, επελέγη η ανέγερση Πολιτιστικού Κέντρου.

Πρόκειται για ένα κτήριο πολλαπλών χρήσεων, που θα έχει ως βασικό στόχο την ανάπτυξη πολιτιστικών δραστηριοτήτων, στη Σιάτιστα και γενικότερα στον νόμο Κοζάνης. Ένα τέτοιο Πολιτιστικό Κέντρο έλειπε από την περιοχή. Το κέντρο, που έχει σχεδόν ολοκληρωθεί, ξεκίνησε να κτίζεται το 2000, με χορηγία ύψους 1.086.000€ από το Ιδρυμα Λίλιαν Βουδούρη.

Ο σχεδιασμός του κτηρίου έγινε με μεγάλη προσοχή, έτσι ώστε να μην ξεφεύγει από τον παραδοσιακό χαρακτήρα των κτισμάτων του οικισμού της Σιάτιστας, και να μην υπάρχει ο κίνδυνος να αλλοιώσει την εικόνα της. Ιδιαίτερη μέριμνα δόθηκε ώστε το κτήριο να είναι προσβάσιμο από άτομα με ειδικές ανάγκες. Διάβασε περισσότερα »

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΤΕΡΥΓΑΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ «Π & Α ΚΥΡΙΑΚΟΥ».

Δημιουργία πτέρυγας Νοσηλείας Νοσοκομείο Παίδων Π Α Κυριακού

Δημιουργία πτέρυγας Νοσηλείας Νοσοκομείο Παίδων Π Α Κυριακού

Από το 2003, μια νέα πτέρυγα νοσηλείας στο Νοσοκομείο Παίδων «Π.& Α. Κυριακού» συμβάλλει ουσιαστικά στην ποιοτική αναβάθμιση των υπηρεσιών που παρέχονται στα νοσηλευόμενα παιδιά. Εξασφαλίζει τις απαραίτητες προϋποθέσεις για την ασφαλή νοσηλεία παιδιών με μεταδοτικά νοσήματα, ενώ ταυτόχρονα προσφέρει τη δυνατότητα στις μητέρες να βρίσκονται κοντά στα παιδιά τους, με καλύτερες συνθήκες.

Το Ιδρυμα Λίλιαν Βουδούρη προσέφερε το ποσό των 338.000€ για το πολύ σημαντικό έργο της ανακατασκευής και διαρρύθμισης του δευτέρου ορόφου της πρώτης πτέρυγας του Νοσοκομείο Παίδων «Π.& Α. Κυριακού». Η πτέρυγα έχει τεθεί σε λειτουργία ήδη από το 2003.

Η νέα πτέρυγα περιλαμβάνει ένα τμήμα με πέντε τρίκλινα δωμάτια για τρέχοντα περιστατικά και ένα τμήμα Λοιμωδών Νοσημάτων δυναμικότητας 7 κλινών, με μονόκλινα και δίκλινα δωμάτια.

Ο καθηγητής κ. Ανδρέας Κωνσταντόπουλος , που ήταν τότε Διευθυντής της Β΄ Παιδιατρικής Κλινικής, και ο εμπνευστής όλης αυτής της προσπάθειας, οραματίστηκε τη στιγμή που όλα τα άρρωστα παιδιά θα μπορούν να νοσηλεύονται με συνθήκες καλύτερες, από κάθε άποψη, όπως αυτές που επικρατούν στην αναμορφωμένη πτέρυγα.

 

ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΑΘΗΝΩΝ. ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ.

Κέντρο Ερευνας Ελληνικής Λαογραφίας 1

Κέντρο Ερευνας Ελληνικής Λαογραφίας 1

Επί ογδόντα χρόνια η Ακαδημία Αθηνών συλλέγει με υπομονή και επιμονή σπάνια στοιχεία της πολιτιστικής μας κληρονομιάς . Από καιρό αναζητούσε το κατάλληλο κτήριο που θα στέγαζε αυτό το σημαντικό και ζωντανό κομμάτι της ελληνικής ιστορίας. Το Ιδρυμα Λίλιαν Βουδούρη, αρωγός σε κάθε αξιέπαινη προσπάθεια για την επιστήμη, τις τέχνες και τα γράμματα, χρηματοδότησε την αγορά και τη διαμόρφωση του κτηρίου που σήμερα είναι η έδρα του Λαογραφικού Μουσείου της Ακαδημίας Αθηνών.

Το 1996, το Ιδρυμα Λίλιαν Βουδούρη προσέφερε δωρεά ύψους 607.000€ για την αγορά και την επισκευή του κτηρίου που στεγάζει το Κέντρο Λαογραφίας.

« Η δωρεά του Ιδρύματος εξετιμήθη βαθύτατα από την Ακαδημία και η Ολομέλεια αποφάσισε την ανακήρυξή του σε μεγάλο δωρητή. Από τότε, στην πλάκα με τα ονόματα των μεγάλων μας δωρητών , που είναι αναρτημένη στον τοίχο της μεγάλης αίθουσας του Μεγάρου της Ακαδημίας, υπάρχει και το Ιδρυμα Λίλιαν Βουδούρη. Γιατί η προσφορά του είναι προσφορά σε ολόκληρο τον ελληνικό λαό», όπως είχε πει στην τελετή ανακήρυξης ο Πρόεδρος της Ακαδημίας κ.Ιωάννης Πεσμαζόγλου. Στην ομορφότερη συνοικία της Αθήνας , την Πλάκα, βρίσκεται αυτό το τετραώροφο νεοκλασικό κτήριο της οδού Ηπίτου, που φιλοξενεί τα ανεκτίμητα εκθέματα του « Κέντρου Ερευνας της Ελληνικής Λαογραφίας της Ακαδημίας Αθηνών.

Διάβασε περισσότερα »