ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ

Ανθρωπος

Είτε αφορά σε μεμονωμένα άτομα, είτε σε ομάδες, η υποστηρικτική παρέμβαση του Ιδρύματος κινείται κατά το δυνατόν πιο κοντά στην κάλυψη της πραγματικής ανάγκης και στην πλήρη επίλυση του προβλήματος, και όχι στην απλή επικουρική βοήθεια. Το Ίδρυμα Λίλιαν Βουδούρη έχει αναπτύξει πολύπλευρο έργο στον τομέα της πρόνοιας, ενισχύοντας προγράμματα φορέων για την ψυχική υγεία, την τρίτη ηλικία και το παιδί. 

(περισσότερα…)

ΓΙΑ ΤΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ

Άτομα με ειδικές ανάγκες

Ως ισότιμοι πολίτες, τα άτομα με ειδικές ανάγκες έχουν δικαίωμα στην αξιοπρέπεια στην ίση μεταχείριση, στην αυτόνομη διαβίωση και στην πλήρη συμμετοχή στην κοινωνία. Με πίστη σε αυτήν την αρχή, το Ίδρυμα Λίλιαν Βουδούρη έχει χρηματοδοτήσει πρωτοποριακά ερευνητικά προγράμματα στον τομέα της υποστηρικτικής τεχνολογίας, την αγορά ειδικών οχημάτων για τη μετακίνηση ατόμων με ειδικές ανάγκες, εκπαιδευτικά προγράμματα για παιδιά με νοητική υστέρηση ή άλλες ειδικές ανάγκες κ.ά. Η φιλοσοφία που διέπει τις αποφάσεις για δωρεές είναι προσανατολισμένη προς την κατεύθυνση των ολοκληρωμένων κινήσεων μακράς πνοής.

(περισσότερα…)

ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΧΝΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ

Τέχνη και Πολιτισμός

Το Ίδρυμα Λίλιαν Βουδούρη προάγει τα γράμματα και τις τέχνες. Σε αυτό το πλαίσιο, έχει χρηματοδοτήσει εκδηλώσεις και πρωτοβουλίες πολιτιστικών οργανισμών, στηρίζοντας τη μουσική και το θέατρο· έχει βοηθήσει ελληνικά μουσεία να αποκτήσουν πολύτιμα έργα τέχνης, και έχει αναλάβει δράση για τη δημιουργία βιβλιοθηκών, πολιτιστικών κέντρων και μουσείων.

(περισσότερα…)

ΓΙΑ ΤΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ

Γράμματα και Επιστήμη

Το Ίδρυμα Λίλιαν Βουδούρη στηρίζει το ερευνητικό και επιστημονικό έργο σε ένα ευρύ φάσμα τομέων. Το Ίδρυμα έχει οργανώσει συνέδρια και σεμινάρια, έχει υποστηρίξει την έκδοση βιβλίων, μονογραφιών και λευκωμάτων, και έχει χρηματοδοτήσει ανάλογες πρωτοβουλίες πολλών φορέων. Στηρίζουμε την επιστημονική έρευνα, μεταξύ άλλων στους τομείς της ιστορίας, της λογοτεχνίας, των πολιτικών επιστημών και του δικαίου. Το Ίδρυμα έχει επίσης αναλάβει πρωτοβουλίες στον τομέα της έρευνας και της ευαισθητοποίησης σε ζητήματα προστασίας του περιβάλλοντος.

(περισσότερα…)

ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ

Υγεία

Το Ίδρυμα Λίλιαν Βουδούρη, από την ίδρυσή του μέχρι σήμερα, επιδιώκει να συμβάλλει στη βελτίωση των υπηρεσιών υγείας που παρέχονται στους ανθρώπους που ζουν στην Ελλάδα. Πιστεύουμε πως είναι απαραίτητο το επιστημονικό και ερευνητικό δυναμικό να διαθέτει όλες τις προϋποθέσεις για απρόσκοπτη δημιουργική εργασία. Με αυτό το σκεπτικό, το Ίδρυμα έχει χρηματοδοτήσει νοσοκομειακά κέντρα και άλλα ιδρύματα για την αγορά διαγνωστικών μηχανημάτων και εξοπλισμού, τόσο στην πρωτεύουσα όσο και στην περιφέρεια, καθώς επίσης και ιατρικά ερευνητικά προγράμματα.

(περισσότερα…)

ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ

 

Κοινωνία – Ανθρωπος

Πάντα υπάρχουν ανάγκες που δεν καλύπτονται, πάντα υπάρχουν προβλήματα που χρονίζουν, πάντα υπάρχει περιθώριο προσφοράς. Το Ίδρυμα Λίλιαν Βουδούρη επεδίωξε, τα τελευταία 20 χρόνια λειτουργίας του, να στηρίξει προγράμματα και δράσεις που προάγουν την κοινωνική συνοχή. Επίσης συνέβαλλε στην ανάδειξη τόπων και έργων που έχουν μεγάλη πολιτισμική αξία, για τον ελληνισμό και παγκοσμίως, προσφέροντας δωρεές για την αναστήλωση ναών με ιστορική σημασία και για διάσωση της παράδοσης.

(περισσότερα…)

ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ

Υποτροφίες

Μέχρι σήμερα το Ίδρυμα Λίλιαν Βουδούρη έχει χορηγήσει περισσότερες από 600 υποτροφίες σε αριστούχους φοιτητές, διαθέτοντας πλέον των 3.700.000­ συνολικά. Το φάσμα της θεματολογίας είναι ευρύτατο και καλύπτει τομείς όπως οι Νομικές Επιστήμες (Εμπορικό Δίκαιο, Φιλοσοφία του Δικαίου, Δίκαιο M.M.E., Δίκαιο Περιβάλλοντος, Ιατρικό Δίκαιο), η Ιατρική, η Αρχιτεκτονική, η Συγκοινωνιολογία, η Λογοθεραπεία, η Ειδική Αγωγή, η Ψυχολογία, η Πληροφορική, η Οργάνωση και Διοίκηση Επιχειρήσεων, η Θεατρολογία, η Μουσική, οι Σπουδές Κινηματογράφου και Τηλεόρασης κ.λπ. 

Βεβαίως οι προϋποθέσεις για τη λήψη υποτροφιών από πτυχιούχους ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων της χώρας μας –αρίστους και με έφεση στη μόρφωση και την επαγγελματική πρόοδο, όπως προβλέπει η διαθήκη του Άρη Βουδούρη– είναι συγκεκριμένες και ακολουθείται αυστηρά η διαφανής και αξιοκρατική διαδικασία που ορίζει η προκήρυξη. Με αυτόν τον τρόπο διασφαλίζεται πλήρως το υψηλό επίπεδο των υποτρόφων και ολοκληρώνεται πάντα επιτυχώς η συνέχιση των σπουδών τους. Το 1999, οι υπότροφοι που έχουν επωφεληθεί από την εκπαιδευτική ευκαιρία που προσφέρει το Ίδρυμα συνέστησαν τον Σύλλογο Yποτρόφων. Στόχος του είναι η σύσφιξη των σχέσεων μεταξύ των μελών του, αλλά και του Ιδρύματος, καθώς και η ανάπτυξη δραστηριοτήτων επιστημονικού, επιμορφωτικού και κοινωνικού χαρακτήρα.

ΕΣΤΙΑ ΕΙΔΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ. ΣΤΕΓΗ ΑΥΤΟΝΟΜΗΣ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ.

Εστία Ειδικής Επαγγελματικής Αγωγής – Στέγη Αυτόνομης Διαβίωσης

Εστία Ειδικής Επαγγελματικής Αγωγής – Στέγη Αυτόνομης Διαβίωσης

Το Ιδρυμα Λίλιαν Βουδούρη στηρίζει την Εστία Ειδικής Επαγγελματικής Αγωγής στην προσπάθεια που καταβάλλει για την κοινωνική ένταξη των ατόμων με νοητική υστέρηση. Το 2009 , το Ιδρυμα συνέβαλε ώστε να ξεκινήσει η ανέγερση της « Στέγης Αυτόνομης Διαβίωσης» για παιδιά.

 Η Εστία Ειδικής Επαγγελματικής Αγωγής είναι ο φορέας που δραστηριοποιείται στην παροχή υπηρεσιών επαγγελματικής κατάρτισης, κοινωνικής ένταξης, επαγγελματικής αποκατάστασης και αξιοποίησης του ελεύθερου χρόνου, σε άτομα με νοητική υστέρηση. Απευθύνεται  σε άτομα ηλικίας 13 ετών και άνω, με ελαφρά και μέση νοητική υστέρηση. Ιδρύθηκε το 1982 από γονείς και φίλους ατόμων με νοητική υστέρηση και διοικείται από επταμελές Διοικητικό Συμβούλιο. Τον Οκτώβριο του 1998 πιστοποιήθηκε ως εξειδικευμένο κέντρο επαγγελματικής κατάρτισης . Οι βασικοί τομείς δράσης της Εστίας Ειδικής Επαγγελματικής Αγωγής είναι οι εξής: Διάβασε περισσότερα »

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ. ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ.

Εργαστήριο Υποστηρικτικής Τεχνολογίας 1

Εργαστήριο Υποστηρικτικής Τεχνολογίας 1

Η υποστηρικτική τεχνολογία είναι η επιστήμη της προσαρμογής των τεχνολογικών επιτευγμάτων στην υπηρεσία των ατόμων με ειδικές ανάγκες. Το Ιδρυμα Λίλιαν Βουδούρη στήριξε το 1999 την πρωτοπόρο προσπάθεια του Ιδρύματος Κοινωνικής Εργασίας. Σήμερα πιά, το « Εργαστήρι Υποστηρικτικής Τεχνολογίας Λίλιαν Βουδούρη» έχει κατακτήσει σημαντική εμπειρία στη διερεύνηση  των επιπτώσεων της αναπηρίας στη ζωή του παιδιού και του ενήλικα. Εχει προσφέρει εναλλακτικές προτάσεις θεραπείας, εκπαίδευσης και καλλιέργειας δεξιοτήτων σε περισσότερα από 300 άτομα

Η ενασχόληση του Ιδρύματος Κοινωνικής Εργασίας με την παροχή υπηρεσιών υποστηρικτικής τεχνολογίας σε παιδιά και ενήλικες με κινητικούς και αισθητηριακούς περιορισμούς  ξεκίνησε το 1989 και βασίζεται στη φιλοσοφία « προσαρμόστε την τεχνολογία και όχι το άτομο»

Διάβασε περισσότερα »

ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ. ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ.

Βρεφονηπιακός Σταθμός Δήμου Ιλίου

Βρεφονηπιακός Σταθμός Δήμου Ιλίου

Το Ιλιον Δυτικής Αττικής ( Νέα Λιόσια ) είναι μια από τις περιοχές που γνώρισαν όσο λίγες την οργή του εγκέλαδου το 1999. Μεταξύ των πολλών κτηρίων που καταστράφηκαν ήταν και όλοι οι παιδικοί σταθμοί της περιοχής, δημιουργώντας ένα πρόσθετο πρόβλημα στις εργαζόμενες μητέρες .

Ετσι το Ιδρυμα Λίλιαν Βουδούρη αποφάσισε να χρηματοδοτήσει την ανέγερση ενός  βρεφονηπιακού σταθμού.

Από τον σεισμό του Σεπτεμβρίου του 1999 καταστράφηκαν όλα τα κτήρια των παιδικών σταθμών, επτά κρατικών και δύο του ΠΙΚΠΑ, γεγονός που δημιούργησε ένα πρόσθετο μεγάλο πρόβλημα στις μητέρες που εργάζονται, και για τις  οποίες η ανάγκη να μπορούν να αφήσουν τα παιδιά τους στον παιδικό σταθμό είναι επιτακτική. Διάβασε περισσότερα »